2017 թվականի հունիսի 9-ին ընդունված նոր օրենքով Հայաստանում ստեղծվում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որպես ինքնավար պետական մարմին:
Հանձնաժողովը գործելու  է Երևան քաղաքում կազմված է լինելու հինգ անդամից որոնց նշանակում է Ազգային ժողովը` վեց տարի ժամկետով:   

2018 թվականի հունվարի 1-ից այն օտարերկրյա քաղաքացիներն ու քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր ՀՀ տարածքում ձեռք կբերեն ապրանքներ և դրանք ձեռքբերման պահից 90 օրվա ընթացքում կարտահանեն Հայաստանի Հանրապետությունից, կարող են հետ ստանալ ապրանքները ձեռք բերելիս վճարած ԱԱՀ-ի գումարները:

Հարկ վճարողները կդասակարգվեն բարձր, միջին և ցածր ռիսկայնության խմբերում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը  25 մայիսի 2017 թվականի N 570-Ն որոշմամբ սահմանել է  հարկ վճարողների՝  ըստ ռիսկային չափանիշների դասակարգման կարգը, որն ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency