ՎՃռաբեկ դատարանը 2016 թվականի դեկտեմբերի 02-ին  թիվ ԿԴ/0033/04/13  քաղաքացիական գործով անդրադարձնել է այն հարցին թե արդյո՞ք օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի առկայությունը, որով մերժվել է պարտապանից գումար բռնագանձելու հայցապահանջը, կարող է էական նշանակություն ունենալ սնանկության վարույթում ներկայացված նույն պահանջի գրանցման հիմնավորվածությունը պարզելու համար:

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը թիվ ՎԴ/1769/05/15 վարչական գործով 2016 թվականի դեկտեմբերի 26 –ի որոշմամբ անդրադարձել է ճանապարհային ոստիկանության կողմից նշանակվող տուգանքներին. Մասնավորապես այն հարցին թե արդյո՞ք ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելուն ուղղված վարչական ակտը պետք է նշում պարունակի ճանապարհային երթևեկության այն կոնկրետ կանոնի մասին, որի խախտման համար անձը ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության:

2017 թվականի փետրվարի 9-ին ընդունված օրենքով փոփոխություն է կատարվել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում, որը վերաբերում է վարձակալության պայմանագրի դատական կարգով լուծում պահանջելու  Վարձակալի իրավունքի , եթե վարձատուն թույլ է տվել վարձավճարի վճարման խախտումներ:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency