Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատավոր Կարինե Սոսիկի Բաղդասարյանը թույլ է տվել միաժամանակ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի, ՀՀ Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի խախտումներ:

2017 թվականի ապրիլի 27-ից գնումներին վերաբերող իրավահարաբերությունները կարգավորվելու են «Գնումների մասին» նոր օրենքով: Գնումների գործընթացում իրականացվող լայնամասշտաբ բարեփոխումներն ուղղված են գործընթացն առավել թափանցիկ դարձնելուն, որին հասնելու ուղին օրենսդիրը տեսել է ներկայումս գործող գնման ընթացակարգերը պարզեցնելու և գնման ընթացակարգերը բոլոր պատվիրատուների կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպելու միջոցով:

Ո՞վ կարող է ներկայացնել բողոք.

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 286 հոդվածի համաձայն Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշումը կարող է գանգատարկվել այն անձի կողմից, որի նկատմամբ այն կայացվել է, ինչպես նաև տուժողի կողմից,  իսկ ճանապարհային երթևեկության կանոնի խախտումը տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման միջոցով ամրագրված լինելու դեպքում՝ նաև իրավախախտումը կատարած անձի կողմից:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency