Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1384-Ն որոշմամբ լուծարվել է և հիմնադրվել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայություն` աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանման կարգավիճակով:

Այն կազմակերպությունները և ԱՁ-ները, որոնք 2013 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը հարկային մարմին չեն ներկայացրել որևէ հաշվետվություն,  չունեն գույք և պարտավորություններ կլուծարվեն Օրենքով սահմանված կարգով :

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» օրենքով, որն ուժի մեջ է մտել 2017թ-ի հունվարի 1-ից, ինչպես անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող, այնպես էլ ԱՁ չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք իրականացվող գործունեության որոշ տեսակների մասով ազատվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման ենթակա հարկերից (հարկային արտոնություն):

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency