Առաջին հայացքից պարզունակ թվացող և հիմնականում հայցի բավարարում ենթադրող ալիմենտի բռնագանձման գործերն ունեն խնդրահարույց կողմեր:
Գործնականում դատական քննության ընթացքում առանձնակի բարդություն է ներկայացնում ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող կամ անօրինական աշխատանք կատարող ծնողի՝ կայուն վաստակ ունենալու հանգամանքի և ստացվող վաստակի չափի պարզումը: Ալիմենտի բռնագանձման վեճերով, մինչդեռ, կայուն վաստակ ունենալու հանգամանքի պարզումն ունի էական նշանակություն:

2017 թվականի հունիսի 9-ին Ընդունված օրենքով, որն ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականի հունվարի 1-ից, ստեղծվում է Ազդարարման համակարգ: Կոռուպցիայի վերաբերյալ տեղեկությունների դեպքում հնարավոր կլինի այդ մասին հայտնել նույնիսկ անանուն՝ Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակ տվյալները մուտք անելու միջոցով, իսկ իրավասու մարմինն իրավունք չի  ունենալու միջոցներ ձեռնարկելու անանուն հաղորդում ներկայացրած ազդարարի անձնական տվյալները բացահայտելու ուղղությամբ:

2017 թվականի հունիսի 9-ին ընդունված նոր օրենքով Հայաստանում ստեղծվում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որպես ինքնավար պետական մարմին:
Հանձնաժողովը գործելու  է Երևան քաղաքում կազմված է լինելու հինգ անդամից որոնց նշանակում է Ազգային ժողովը` վեց տարի ժամկետով:   

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency