Այլեքս փաստաբանական գրասենյակը իր ողջ անձնակազմով շնորհավորում է բոլորի Նոր Տարին և Սուրբ Ծնունդը: 2017թ-ին անշուշտ ուղեկցելու են առողջությունն ու հաջողությունը, իսկ փոքր խնդիրների դեպքում միշտ հնարավոր է գտնել համապատասխան լուծումներ..
Ցանկանում ենք Ձեզ և Ձեր ընտանիքի անդամներին ամենայն բարիք ու բարեկեցություն գալիք 2017թ-ի ընթացքում:

Լավագույն մաղթանքներով Այլեքս փաստաբանական գրասենյակի թիմ:

Ի՞նչ հարկային պարտավորություններ կարող են առաջանալ

Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 16 հոդվածի համաձայն Իրավաբանական անձի, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկության լուծարման կամ անհատ ձեռներեցի գործունեության դադարեցման կամ հաշվառումից հանման վերաբերյալ որոշումներ ընդունող լիազորված մարմինները լուծարման (գործունեության դադարեցման, պետական հաշվառումից հանման) որոշման ընդունման մասին յոթնօրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնում են հարկային մարմնին:

2016 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ, որոնք 2016 թ-ի նոյեմբերի 26-ին մտել են օրինական ուժի մեջ:
Մասնավորապես սահմանվել է նոտարի գույքային պատասխանատվությունը. Այսուհետև նոտարի խախտումների արդյունքում տուժած քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք կարող են ստանալ գույքային հատուցում պատճառված վնասի չափով, իսկ նոտարը պարտավոր է նաև իրականացնել իր պատասխանատվության ռիսկի ապահովագրություն:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency