Գնված ապրանքը վերադարձնելու իրավունքն այսուհետ գործում է ուղղակիորեն

Ինչպես գնված ապրանքը մեկ այլ ապրանքի հետ փոխարինելը, այնպես էլ այն վերադարձնելը սպառողի կարևորագույն իրավունքներն են, որոնք ամրագրված են գործող օրենսդրությամբ, սակայն, սպառողների անիրազեկությամբ պայմանավորված, հաճախ խախտվում են տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից:

Հայաստանի հանրապետության տարածքից մեկնող քաղաքացիները կարող են կանգնել հյուպատոսական հաշվառման:

Հյուպատոսական հաշվառումը՝ հանրապետությունից դուրս գտնվող քաղաքացիների տվյալների կամավոր և անվճար տրամադրումն է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը: Այն արտերկրում գտնվող ՀՀ քաղաքացիների՝ իրավունքների, շահերի և պարտականությունների իրականացմանը նպաստող ավտոմատացված համակարգ է, որի գործադրմամբ հնարավոր է լինելու ապահովել վերջիններիս հետ պետական մարմինների անհրաժեշտ կապը:

Երեխայի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավական կարգավորումները

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ծնված երեխան, անկախ ծնվելու վայրից, ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն:
Հայաստնի Հանրապետության Սահմանադրության 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասով երաշխավորվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավունքը նաև այն երեխայի համար, որի ծնողներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency