Հակասահմանադրական է ճանաչվել գրավի առարկայի արժեքին համարժեք ապահովում տրամադրելու պարտավորությունը

ՀՀ Սահմանադրական Դատարանը 19 հուլիսի 2016թ.  ՍԴՈ-1294 որոշմամբ անդրադարձել է  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցին:
Օրենսգրքի վիճարկվող 249-րդ հոդվածը գործող խմբագրությամբ ամրագրվել է 04.10.2005, որն այն իրավական հիմքն է, որի միջոցով  Հայաստանում բանկերը քաղաքացիներին պատկանող և գրավադրված գույքը վերցնում են ի սեփականություն, առանց դատական գործընթացների միջոցով անցնելու:

Անշարժ գույքի համար մղվող երկարատև դատավարությունն ավարտվեց «Այլեքս»-ի հաղթանակով:
Իրավական վեճը ծագել էր մայրաքաղաքում գտնվող բնակելի տներից մեկի շուրջ: Արտերկրում բնակվող գույքի սեփականատերը թույլատրել էր ազգականին ժամանակավորապես օգտագործել այն: Անշարժ գույքում տասը տարուց ավել բնակվելու, այն որոշակիորեն բարելավելու հանգամանքները ժամանակավոր օգտագործողի մոտ առաջացրել էին տվյալ գույքի նկատմամբ իր սեփականության իրավունքը ճանաչելու հավակնություններ:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency