Հակասահմանադրական է ճանաչվել վճռաբեկ բողոք բերելիս դատական ակտերը կցելու պահանջը

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 12 հուլիսի 2016թ ՍԴՈ-1293 որոշմամբ հակասահմանադրական է ճանաչվել ՀՀ քաղաքացիականդ դատավարության օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետը, որով սահմանված էր հետևյալը. Վճռաբեկ բողոք .. ներկայացնելու դեպքում բողոքը բերած անձը պետք է հիմնավորի… բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը` կցելով այդ դատական ակտերը և մեջբերելով դրանց հակասող մասերը` կատարելով համեմատական վերլուծություն` բողոքարկվող դատական ակտի և որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական ակտի հակասության վերաբերյալ:

Փաստաթղթերում առկա անճշտություններն ու հետևանքները

Փաստաթղթերում անճշտությունների առկայությունն այն տարածված խնդիրն է, ինչին բախվում են քաղաքացիները օրենքով ամրագրված իրենց իրավունքն իրականացնելիս: Փաստաթղթերում տեղ գտած անճշտությունների արդյունքում չեն հաստատվում այն փաստերը, որոնց հաստատմանն է ծառայում նույն ինքը՝ փաստաթուղթը: Նման խոչընդոտների են, օրինակ, բախվում այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են օգտվել աշխատանքային կենսաթոշակ ստանալու իրենց իրավունքից, սակայն աշխատանքային գրքույկում տեղ գտած անճշտությունը հնարավորություն չի ընձեռում նույնականացնել այն տիրապետողին:

2016 թ-ի օգոստոսի 6-ից ուժի մեջ է մտել "Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին" Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-287-Ն օրենքում կատարված մի շարք փոփոխությունները և լրացումները (Ընդունված 2016 թվականի հունիսի 29-ին):

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency