Դատական կարգով ալիմենտի չափի որոշումը
Քաղաքացիներին հաճախ է հետաքրքրում այն հարցը, թե որքան է կազմում ալիմենտի չափը գործող օրենսդրությամբ: Այն դեպքում երբ Պատասխանողն ունի կայուն վաստակ (և (կամ) այլ եկամուտ), ալիմենտի չափը մեկ երեխայի համար կազմում է ծնողների վաստակի և (կամ) այլ եկամտի մեկ քառորդը, երկու երեխաների համար՝ մեկ երրորդը, իսկ երեք և ավելի երեխաների համար՝ կեսը։

Ալիմենտի չափի շուրջ անհամաձայնության կամ ալիմենտ վճարելու պարտավորություն ունեցող ծնողի կողմից դրա վճարումից խուսափելու դեպքում /հետագա տեքստում՝ Ծնող/, ալիմենտի բռնագանձումը կատարվում է դատական կարգով: Ստորև ներկայացվող տեղեկությունները կօգնեն Ձեզ ալիմենտի բռնագանձման գործընթացում ճիշտ կողմնորոշվելու հարցում:

Ամուսնալուծությունը դատական կարգով

Ամուսինների՝ միմյանց հանդեպ անհանդուրժողականությունն այն ընդհանրությունն է, որն առկա է ամուսնալուծության ճնշող մեծամասնության դեպքերում: Փոխըմբռնման բացակայությունը հաճախ նկատվում է նաև ամուսնալուծության գործընթացում, ինչն էլ հանգեցնում է այն դատական կարգով իրականացնելու անհրաժեշտությանը:
Քաղաքացիների կողմից հաճախ է հնչում այն հարցը, թե արդյոք դատարանը կարող է բավարարել ամուսնալուծության պահանջով ներկայացված հայցադիմումը, եթե մյուս ամուսինն առարկի դրա դեմ:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency