2018 թվականի հունվարի 1-ից այն օտարերկրյա քաղաքացիներն ու քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր ՀՀ տարածքում ձեռք կբերեն ապրանքներ և դրանք ձեռքբերման պահից 90 օրվա ընթացքում կարտահանեն Հայաստանի Հանրապետությունից, կարող են հետ ստանալ ապրանքները ձեռք բերելիս վճարած ԱԱՀ-ի գումարները:

Հարկ վճարողները կդասակարգվեն բարձր, միջին և ցածր ռիսկայնության խմբերում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը  25 մայիսի 2017 թվականի N 570-Ն որոշմամբ սահմանել է  հարկ վճարողների՝  ըստ ռիսկային չափանիշների դասակարգման կարգը, որն ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը 25 մայիսի 2017 թ. ՍԴՈ-1371 որոշմամբ անդրադարձել է օրենսգրքի և օրենքի միջև առկա հակասություններին:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency