Ամուսնալուծություն փոխադարձ համաձայնությամբ

Ամուսինների փոխադարձ համաձայնության դեպքում ամուսնալուծությունը տեղի է ունենում ՀՀ ԱՆ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման /ՔԿԱԳ/ մարմնի համապատասխան բաժնում ամուսինների կողմից համատեղ դիմում տալու միջոցով: Եթե ամուսիններից մեկը հնարավորություն չունի անձամբ ներկայանալու ՔԿԱԳ մարմին` ամուսնալուծության մասին համատեղ դիմում տալու համար, ապա ամուսնալուծվելու նրա ցանկությունը կարող է ձևակերպվել ամուսնալուծության մասին առանձին հայտարարությամբ: Նման հայտարարություն տվող ամուսնու ստորագրությունը պետք է վավերացված լինի նոտարական կարգով:

Ինչո՞ւ հիվանդին ճանաչել անգործունակ

Հոգեկան խանգարումները հաճախ զրկում են անձին սեփական գործողությունների նշանակությունը գիտակցելու և դրանք ղեկավարելու ունակությունից: Կարևոր է, որ նման դժվարին իրավիճակում հայտնված հիվանդի հարազատները, գիտակցեն հիվանդի բուժումը կազմակերպելուն զուգընթաց` նրան անգործունակ ճանաչելու անհրաժեշտությունը:

Անձին անգործունակ ճանաչելն այն գործընթացն է, որն ուղղված է չափահասությամբ պայմանավորված վերջինիս մոտ ծագած ինքնուրույնաբար գործարքներ կնքելու, իրավունքներ ձեռքբերելու և պարտականություններ ստանձնելու ունակությունը ժամանակավորապես դադարեցնելուն:

 Ինչ պետք է անել պարտապանի մահվան դեպքում

Եթե տրամադրել եք պարտքով գումար /փոխառություն/, իսկ հետագայում տեղեկացել  պարտապանի մահվան մասին, անհրաժեշտ է ձեռնարկել իրավական գործողություններ պարտապանի հնարավոր ժառանգներին պարզելու, իսկ արդյունքներով պայմանավորված՝ պարտքի վերադարձման պահանջը ճիշտ հասցեատիրոջը ներկայացնելու ուղղությամբ:
Համաձայն գործող օրենսդրության՝ պարտատերերն իրավունք ունեն ժառանգության բացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում ներկայացնել իրենց պահանջները մինչև ժառանգների կողմից ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալը  ժառանգությունն ընդունած ժառանգին կամ կտակակատարին, իսկ նշված անձանց բացակայության դեպքում` ժառանգության բացման վայրի նոտարին:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency