Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքով կարգավորվում է հատուկ տարածք հասկացությունը, որը բնորոշվում է որպես արգելանքի տակ դրված տրանսպորտային միջոցների պահպանման համար նախատեսված ոստիկանության   կողմից պահպանվող տարածք: Հատուկ տարածքները հայտնի են նաև որպես տուգանային հրապարակ (площадка гаи)

Երբեմն քաղաքացիներն ահազանգում են ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների կողմից մեքենաները հատուկ տարածք տեղափոխելու դեպքերի մասին, որոնց դեպքերում վերջիններս չեն իրազեկվում, թե որ իրավական հիմքով է ղեկավարվում ՃՈ աշխատակիցը նման գործողություն կատարելիս, իսկ երբեմն էլ նշվող պատճառաբանությունները չեն տեղավորվում օրենքի սահմաններում:

 

2016 թվականի մարտի 17-ին կատարվել է փոփոխություն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքումԱյսուհետ քաղաքացիներն իրենց անձնական օգտագործման համար  ԵՏՄ երկրներից (Ռուսաստանի Դաշնություն, Ղազախստան, Բելառուս, Ղրղզստան) ավտոմեքենաներ ներմուծելիս ԱԱՀ չեն վճարելու:

Համապատասխան փոփոխությունը ստորագրվել է ՀՀ նախագահի կողմից 26 մարտի 2016թ-ին, ուժի մեջ է մտել 31 մարտի 2016թ-ին:

Օրենքը հետադարձ ուժ չունի և կիրառվելու է միայն ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած հարաբերություններ նկատմամբ, այսինքն` ՀՀ ԵՏՄ անդամ դառնալուց հետո քաղաքացիների կողմից վճարված ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցում կամ վերադարձ տեղի չի ունենալու:

 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 21-րդ մասում կատարված փոփոխությունը կամ   տուգանք հարկադրված կանգառի դեպքում.

Եթե մինչ այժմ տրանսպորտային միջոց վարելիս` պայմանավորված տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անսարքությամբ կամ վարորդի   առողջական վիճակի անհրաժեշտությամբ, հնարավոր էր կանգառ կատարել, թեկուզև օրենսդրությամբ չթույլատրված վայրում և դա օրենքի իմաստով խախտում չէր համարվում, ապա այսօր արդեն նման հնարավորությունը բացակայում է.

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency