(tax or corporate heaven, USA, Delaware)


ԱՄՆ տարածքում բաժնետոմսերի բաց բաժանորդագրություն և վաճառք իրականացնող
50% -ից ավել ընկերությունները գրանցված են Դելավեր նահանգում:

Դելավեր նահանգը շնորհիվ իր կորպորատիվ օրենսդրության հայտնի է որպես կորպորատիվ դրախտ (Corporate haven) կամ հարկային դրախտ (Tax haven): Այդպիսի յուրիսդիկցիաներ են համարվում օրինակ նաև Բրիտանական Վիրջինյան կղզիները, Բերմուդը, Կայմանյան կղզիները (հատկապես հեջ ֆոնդերի համար), Ջերնսին (Անգլիա), Ջերսին:

1.     Վճռաբեկ դատարանի «աննախադեպ նախադեպային»  որոշումը. ՀՀ Սահմանադրությանը և օրենքներին հակասող դատական ակտը    

2.     ՀՀ  դատական համակարգի իրավիճակային տեսություն (վճռաբեկ դատարան)

 Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի դատավոր Արտակ Հակոբի Բարսեղյանի նախագահությամբ քննված թիվ ՎԴ/0585/05/11 վարչական գործով կայացվեց մի դատական ակտը, որն ամբողջությամբ հակասում է ՀՀ Սահմանադրությանը և օրենքներին և կարելի է բնորոշել որպես աննախադեպ նախադեպային որոշում.  աննախադեպ, որովհետև այդ որոշմամբ դատարանը դուրս գալով իր իրավասության բոլոր սահմաններից ընդունեց մի որոշում, որն ուղղակիորեն հակասում է օրենքներին և տրամաբանությանը:

Սահմանադրությամբ օրինականացվո՞ւմ է ինքնադատաստանը Սահմանադրությամբ օրինականացվո՞ւմ է ինքնադատաստանը Սահմանադրության նախագծի 23-րդ հոդվածի ձեւակերպումները լայն քննարկումների առիթ են դարձել: «Կյանքի իրավունքը, մահապատժի արգելքը» հոդվածի 2-րդ կետում սահմանվում է, որ «Կյանքից զրկելը չի համարվում վկայակոչված հոդվածի խախտում, եթե այն հետեւանք է այնպիսի ուժի գործադրման, որը բացարձակապես անհրաժեշտ է»: Շրջանառվում է այն տեսակետը, որ նախագծով կրկին թույլատրվելու է մահապատժի կիրառությունը: Որոշների կարծիքով էլ՝ օրինականացվում է ինքնադատաստանը: Ի՞նչ կասեք այս մասին: Հարցի կապակցությամբ երեկ ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ Հասմիկ Օհնիկյանն ասաց.

 

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency