Արխիվ. Իրավական հարցերով ուղեցույցը կազմվել է 2010թ-ին Օքսֆամ ՄԲ Հայաստանյան մասնաճյուղի հովանավորությամբ և Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի (ԲՀԻ ՕԺ) աջակցությամբ

 • ՆԱԽԱԲԱՆ------------------------------------------------------------------------------------4
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ---------------------------------------------------------------------6
 • ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ------------------------------------------------------------------------28
 • ԱՆՁԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ--------------------------------------------65
 • ԾԵՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ---------------------------------------79
 • ԱՌԱՆՑ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԵԾԱՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ---------------------------------------------------------------------83
 • ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ-------------------------89
 • ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ----------------------117
 • ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ---------------------------------------------------------------------121
 • ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ-----------------------123
 • ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑՈՂՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ---------------------------------------------------------------------137

 

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital