Ցանկալի է այդ հայտարարագրի մեկ օրինակ մշտապես ունենալ մեքենայում.

Ներբեռնել Համաձայնեցված հայտարարագրի օրինակը      pdff    wordd

Հայտարարագիրը լրացվում է երկու մասնակից վարորդների կողմից միաժամանակ` պատահարի վայրում:

Հայտարարագիրը լրացվում է գրիչով, ընթեռնելի ձեռագրով:

Հայտարարագրի բոլոր ազատ դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման:

«Պատահարում մեղավորությունն ընդունած վարորդ և ՏՄ» սյունակում լրացվում են մեղավոր վարորդի և նրա ավտոտրանսպորտային միջոցի տվյալները, «անմեղ վարորդ և ՏՄ» սյունակում լրացվում են անմեղ վարորդի և նրա կողմից վարած ավտոտրանսպորտային միջոցի տվյալները։

Հայտարարագիրը երկու վարորդների կողմից ստորագրվելուց հետո չի թույլատրվում դրանում իրականացնել որևէ փոփոխություն, ուղղում կամ լրացում:

Հայտարարագիրը լրացվում է մեկ օրինակից և տրվում է անմեղ վարորդին:

 

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital