• Փաստաբանական ծառայություններ իրավաբանական անձանց, փաստաթղթերի իրավական վերլուծություն
 • Իրավաբանական անձանց գրանցում, վերագրանցում Հայաստանում
 • Օֆշորային ընկերությունների գրանցում` Սեյշելյան կղզիներում, Բրիտանական Վիրջինյան Կղզիներում
 • Փաստաթղթերի օրինականացում (ապոստիլ)
 • Խորհրդատվություն արտասահմանյան ներդրումների ոլորտի օրենսդրության վերաբերյալ, բանկային հաշիվների բացում Կիպրոսում, Լատվիայում
 • Խորհրդատվություն ՀՀ կորպորատիվ իրավունքի վերաբերյալ, կրկնակի հարկման կոնվենցիաներ ՀՀ և այլ պետությունների միջև
 • Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների գույքն ու հիմնադիրների բաժնեմասերն օտարելու վերաբերյալ, Ընկերության անվճարունակության հարցերով
 • Խորհրդատվություն մաքսային իրավունքի վերաբերյալ
 • Խորհրդատվություն պայմանագրերի կազմման իրավական հարցերի երաբերյալ- Վարձակալություն, առուվաճառք, ծառայություններ
 • Խորհրդատվություն տնտեսական իրավունքի վերաբերյալ
 • Խորհրդատվություն և իրավաբանական ծառայություններ իրավաբանական անձանց քաղաքացիական իրավունքի բոլոր հարցերի վերաբերյալ
 • Իրավաբանական անձանց գրանցում
 • կանոնադրության փոփոխություններ
 • տնօրենի փոփոխություն
 • բաժնեմասի առուվաճառք
 • Ընկերության լուծարում
 • կանոնադրական կապիտալի փոփոխություններ
 • իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների կազմում
 • ներկայացուցչություն իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում
 • Դրամական միջոցների դատական կարգով բռնագանձում / նաև Pro Bono ծրագրում/

  

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital