Եվրոպական Օնշորային և Օֆշորային գոտիներ

 Ստորև ներկայացվում է Եվրոպական օնշորային (հարկային ռեզիդենտ) և օֆֆշորային (ոչ ռեզիդենտ) գոտիներում գրանցվող ընկերությունների   հիմնական տարբերությունները: Երկու գոտիներում էլ առկա են հարկային արտոնություններ տրամադրելու իրենց առանձնահատուկ մոտեցնումները: Կոնկրետ ընտրությունը պայմանավորված է բամաթիվ գործոններով. Օրինակ կրկնակի հարկումը բացառող կոնվենցիաների առկայությունը, գործունեության բնույթը, հարկային պլանավորումը…   

 

Օնշոր- Եվրոպա

Հարկային ռեզիդենտ

Օֆֆշոր- Եվրոպա

Ոչ ռեզիդենտ

 

marked Բարձր հարկեր ունեցող օնշորային երկրներում հարկերը հնարավոր է նվազեցնել հատուկ հարկային կարգավորումներով (Հոլանդիա) կամ օգտագործելով հատուկ հարկային նվազեցման սխեմաներ, ռեգիոնալ կարգավորումներ (Ավստրիա)

 

marked Որոշ երկրներ առաջարկում են ցածր ֆիկսված կորպորատիվ հարկային դրույքաչափ՝ հնարավորություն տալով ունենալու բիզնեսի կառուցման առավել պարզ մեխանիզմ  (Լատվիա, Կիպրոս)

 

marked ԱԱՀ հաշվառման համար ունենալու հնարավորություն բոլոր ռեզիդենտ ընկերությունների համար, թեև այն առավել հեշտ է Կիպրոսում, Լատվիայում, Հոլանդիայում և Լեհաստանում:

 

marked Կրկնակի հարկումը բացառող կոնվենցիաների առկայության միջոցով հարկման աղբյուրի մոտ դիվիդենտի,  տոկոսի և ռոյալթիների հարկման դրույքաչափը նվազեցվում է

 

 

 

 

marked Հարկային ռեզիդենտ համարվելու և հարկային պլանավորում իրականացնելու համար օնշորային երկրում «փաստացի ներկայության» պայման

 

 

 

 

 

 

 

 Այլ օգտակար հղումներ

 

Ընդհանուր առևտուր ԱԱՀ-ով

Հոլդինգային ընկերություն դիվիդենտի եկամտով

  

 

 

 

 

Առաջարկվող եվրոպական օնշորային յուրիսդիկցիաներ

 

 

marked 0% հարկում ռեգիոնալ հարկային կարգավորման միջոցով (օրինակ Ջիբրալթար) կամ ոչ ռեզիդենտ ընկերակցության միջոցով (Անգլիա, Շոտլանդիա, Դանիա)

 

 

 

 

marked 3-5% հարկային դրույքաչափ գործակալական համակարգի ստեղծման միջոցով. Օրինակ Անգլիա, Իռլանդիա, Կիպրոս

 

 

 

marked ԱԱՀ գրանցումը ոչ ռեզիդենտների համար խնդրահարույց է. Հնարավոր է գնել օրինակ շելֆ  ընկերություն ԱԱՀ համարով – օրինակ Իռլանդիա  

 

 

 

 

marked Հաշվապահության վարումը կամ պարզեցված է (օրինակ Իռալանդական  կամ Անգլիական  գործակալական ընկերություն) կամ ընդհանրապես անհրաժեշտ չէ , օրինակ Շոտլանդական ընկերակցություն

 

 

marked Կառավարման արդյունավետություն և մատչելություն՝ հատկապես ԱԱՀ հաշվառում չպահանջող ընկերությունների համար

 

 

marked Գործունեության պրոֆիլ՝ Ընդհանուր առևտուր, եթե ԱԱՀ հաշվառում անհրաժեշտ չէ

 

 

 Այլ օգտակար հղումներ

 

Առևտուր որպես գործակալական ընկերություն

Ակտիվների և  անշարժ գույքի հոլդինգ

 

 

 

 

 

 

Առաջարկվող եվրոպական օֆշորային յուրիսդիկցիաներ

 

lined  Իռլանդիա
  Շոտլանդիա
  Անգլիա
  Դանիա
  Հոլանդիա
  Ջիբրալթար
  Մալթա 

 

 

 

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital