2017 թվականի հունիսի 9-ին ընդունված նոր օրենքով Հայաստանում ստեղծվում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որպես ինքնավար պետական մարմին:
Հանձնաժողովը գործելու  է Երևան քաղաքում կազմված է լինելու հինգ անդամից որոնց նշանակում է Ազգային ժողովը` վեց տարի ժամկետով:   

Հանձնաժողովի գործառույթներն են`
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անհամատեղելիության պահանջների և այլ սահմանափակումների, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, բացառությամբ պատգամավորների, դատավորների և դատախազների, էթիկայի կանոնների, իրավիճակային շահերի բախման կարգավորումների պահպանմանը հետևելը.
հայտարարագրման գործընթացը կանոնակարգելը, հայտարարագրերն ստուգելն ու վերլուծելը.
օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջների և այլ սահմանափակումների կիրառման միասնականությունն ապահովելը.
կոռուպցիայի դեմ պայքարին առնչվող քաղաքականության մշակմանը մասնակցելը:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital