Թեև 2014 թվականից որոշակիորեն արգելվեց քաղաքային համայնքների վարչական սահմաններում խաղատների և ցանկացած, այդ թվում՝ ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպումը, այնուամենայնիվ ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ այլ քաղաքներում բնակիչների համար շահումով խաղերի հարցը շարունակում է մնալ արդիական:

Ուշադրություն` վարորդներին
Տրանսպորտային միջոցը տեղակայել է երթևեկելի մասի եզրին ոչ զուգահեռ

Ֆիզիկական անձինք կարող են ստանալ ՀՎՀՀ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 27 ապրիլի 2017 թվականի N 430-Ն որոշմամբ սահմանել է ֆիզիկական անձանց /ԱՁ չհանդիսացող/ հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու հետ կապված կարգը:

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 288-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական ՀՎՀՀ ստանալու համար դիմում են հարկային մարմնին: Հարկ վճարողների` հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital