Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը թիվ ՎԴ/1769/05/15 վարչական գործով 2016 թվականի դեկտեմբերի 26 –ի որոշմամբ անդրադարձել է ճանապարհային ոստիկանության կողմից նշանակվող տուգանքներին. Մասնավորապես այն հարցին թե արդյո՞ք ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելուն ուղղված վարչական ակտը պետք է նշում պարունակի ճանապարհային երթևեկության այն կոնկրետ կանոնի մասին, որի խախտման համար անձը ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության:

2017 թվականի փետրվարի 9-ին ընդունված օրենքով փոփոխություն է կատարվել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում, որը վերաբերում է վարձակալության պայմանագրի դատական կարգով լուծում պահանջելու  Վարձակալի իրավունքի , եթե վարձատուն թույլ է տվել վարձավճարի վճարման խախտումներ:

Երկքաղաքացիության մասին ծանուցելու պահանջը վերացվել է

Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիության մասին Օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին   2017 թվականի փետրվարի 8-ին Ընդունված օրենքով  վերացվել է երկքաղաքացիություն ունենալու պարագայում այդ մասին ՀՀ կառավարության լիազոր մարմին հայտնելու պահանջը:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital