ՀՀ կառավարությունն 2016-ի հոկտեմբերին հրապարակած իր ծրագրում թիվ այլ փոփոխությունների սահմանել է 2017թ-ի ընթացքում Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի գլոբալ մրցակցության ինդեքսում (Global Competitiveness Index) և համաշխարհային բանկի գործարարությամբ զբաղվելու Doing Business վարկանիշում Հայաստանի դիրքերի բարելավման առնվազն 4 կետով:

Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքներ, որոնք վերադարձման կամ փոխարինման ենթակա չեն

Քաղաքացիներին իրազեկելու նպատակով ստորև ներկայացվոում են այն ապրանքները, որոնց նկատմամբ չեն տարածվում օրենքով սահմանված տասնչորսօրյա ժամկետում դրանք նմանօրինակ այլ ապրանքներով փոխարինելու կամ վերադարձնելու սպառողի իրավունքը:

Գնված ապրանքը վերադարձնելու իրավունքն այսուհետ գործում է ուղղակիորեն

Ինչպես գնված ապրանքը մեկ այլ ապրանքի հետ փոխարինելը, այնպես էլ այն վերադարձնելը սպառողի կարևորագույն իրավունքներն են, որոնք ամրագրված են գործող օրենսդրությամբ, սակայն, սպառողների անիրազեկությամբ պայմանավորված, հաճախ խախտվում են տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital