Անշարժ գույքի համար մղվող երկարատև դատավարությունն ավարտվեց «Այլեքս»-ի հաղթանակով:
Իրավական վեճը ծագել էր մայրաքաղաքում գտնվող բնակելի տներից մեկի շուրջ: Արտերկրում բնակվող գույքի սեփականատերը թույլատրել էր ազգականին ժամանակավորապես օգտագործել այն: Անշարժ գույքում տասը տարուց ավել բնակվելու, այն որոշակիորեն բարելավելու հանգամանքները ժամանակավոր օգտագործողի մոտ առաջացրել էին տվյալ գույքի նկատմամբ իր սեփականության իրավունքը ճանաչելու հավակնություններ:

Հակասահմանադրական է ճանաչվել վճռաբեկ բողոք բերելիս դատական ակտերը կցելու պահանջը

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 12 հուլիսի 2016թ ՍԴՈ-1293 որոշմամբ հակասահմանադրական է ճանաչվել ՀՀ քաղաքացիականդ դատավարության օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետը, որով սահմանված էր հետևյալը. Վճռաբեկ բողոք .. ներկայացնելու դեպքում բողոքը բերած անձը պետք է հիմնավորի… բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը` կցելով այդ դատական ակտերը և մեջբերելով դրանց հակասող մասերը` կատարելով համեմատական վերլուծություն` բողոքարկվող դատական ակտի և որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական ակտի հակասության վերաբերյալ:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital