Փաստաթղթերում առկա անճշտություններն ու հետևանքները

Փաստաթղթերում անճշտությունների առկայությունն այն տարածված խնդիրն է, ինչին բախվում են քաղաքացիները օրենքով ամրագրված իրենց իրավունքն իրականացնելիս: Փաստաթղթերում տեղ գտած անճշտությունների արդյունքում չեն հաստատվում այն փաստերը, որոնց հաստատմանն է ծառայում նույն ինքը՝ փաստաթուղթը: Նման խոչընդոտների են, օրինակ, բախվում այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են օգտվել աշխատանքային կենսաթոշակ ստանալու իրենց իրավունքից, սակայն աշխատանքային գրքույկում տեղ գտած անճշտությունը հնարավորություն չի ընձեռում նույնականացնել այն տիրապետողին:

2016 թ-ի օգոստոսի 6-ից ուժի մեջ է մտել "Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին" Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-287-Ն օրենքում կատարված մի շարք փոփոխությունները և լրացումները (Ընդունված 2016 թվականի հունիսի 29-ին):

Էլեկտրոնային առևտուր
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում և առևտրի և ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքում 2016 թվականի հունիսի 17-ին կատարված լրացումներով և փոփոխություններով սահմանվել են նոր իրավական կարգավորումներ, որոնցով փորձ է արվել իրավական կարգավորման դաշտ տեղափոխելու էլեկտրոնային առևտուրը, որն այսօր արդեն իր զարգացման տեմպերով չի զիջում ավանդական՝ իրական ժամանակում կատարվող առևտրային հարաբերություններին: Ինտերնետի զարգացմանը զուգընթաց էլեկտրոնային առևտրի տարածումն ամբողջ աշխարհում պահանջում է համապատասխան իրավական կարգավորումների ենթարկել էլ առևտուրը:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital