Ալիմենտի չափի շուրջ անհամաձայնության կամ ալիմենտ վճարելու պարտավորություն ունեցող ծնողի կողմից դրա վճարումից խուսափելու դեպքում /հետագա տեքստում՝ Ծնող/, ալիմենտի բռնագանձումը կատարվում է դատական կարգով: Ստորև ներկայացվող տեղեկությունները կօգնեն Ձեզ ալիմենտի բռնագանձման գործընթացում ճիշտ կողմնորոշվելու հարցում:

Ամուսնալուծությունը դատական կարգով

Ամուսինների՝ միմյանց հանդեպ անհանդուրժողականությունն այն ընդհանրությունն է, որն առկա է ամուսնալուծության ճնշող մեծամասնության դեպքերում: Փոխըմբռնման բացակայությունը հաճախ նկատվում է նաև ամուսնալուծության գործընթացում, ինչն էլ հանգեցնում է այն դատական կարգով իրականացնելու անհրաժեշտությանը:
Քաղաքացիների կողմից հաճախ է հնչում այն հարցը, թե արդյոք դատարանը կարող է բավարարել ամուսնալուծության պահանջով ներկայացված հայցադիմումը, եթե մյուս ամուսինն առարկի դրա դեմ:

Ամուսնալուծություն փոխադարձ համաձայնությամբ

Ամուսինների փոխադարձ համաձայնության դեպքում ամուսնալուծությունը տեղի է ունենում ՀՀ ԱՆ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման /ՔԿԱԳ/ մարմնի համապատասխան բաժնում ամուսինների կողմից համատեղ դիմում տալու միջոցով: Եթե ամուսիններից մեկը հնարավորություն չունի անձամբ ներկայանալու ՔԿԱԳ մարմին` ամուսնալուծության մասին համատեղ դիմում տալու համար, ապա ամուսնալուծվելու նրա ցանկությունը կարող է ձևակերպվել ամուսնալուծության մասին առանձին հայտարարությամբ: Նման հայտարարություն տվող ամուսնու ստորագրությունը պետք է վավերացված լինի նոտարական կարգով:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital