Ինչո՞ւ հիվանդին ճանաչել անգործունակ

Հոգեկան խանգարումները հաճախ զրկում են անձին սեփական գործողությունների նշանակությունը գիտակցելու և դրանք ղեկավարելու ունակությունից: Կարևոր է, որ նման դժվարին իրավիճակում հայտնված հիվանդի հարազատները, գիտակցեն հիվանդի բուժումը կազմակերպելուն զուգընթաց` նրան անգործունակ ճանաչելու անհրաժեշտությունը:

Անձին անգործունակ ճանաչելն այն գործընթացն է, որն ուղղված է չափահասությամբ պայմանավորված վերջինիս մոտ ծագած ինքնուրույնաբար գործարքներ կնքելու, իրավունքներ ձեռքբերելու և պարտականություններ ստանձնելու ունակությունը ժամանակավորապես դադարեցնելուն:

 Ինչ պետք է անել պարտապանի մահվան դեպքում

Եթե տրամադրել եք պարտքով գումար /փոխառություն/, իսկ հետագայում տեղեկացել  պարտապանի մահվան մասին, անհրաժեշտ է ձեռնարկել իրավական գործողություններ պարտապանի հնարավոր ժառանգներին պարզելու, իսկ արդյունքներով պայմանավորված՝ պարտքի վերադարձման պահանջը ճիշտ հասցեատիրոջը ներկայացնելու ուղղությամբ:
Համաձայն գործող օրենսդրության՝ պարտատերերն իրավունք ունեն ժառանգության բացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում ներկայացնել իրենց պահանջները մինչև ժառանգների կողմից ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալը  ժառանգությունն ընդունած ժառանգին կամ կտակակատարին, իսկ նշված անձանց բացակայության դեպքում` ժառանգության բացման վայրի նոտարին:

ԱՊՊԱ. Վթարի հետ կապված խնդիրը հնարավոր է լուծել փոխադարձ համաձայնությամբ մեկ օրինակից պատահարի վայրում կազմելով համաձայնեցված հայտարարագիր Եթե

  • Վթարին մասնակից է ոչ ավել, քան 2 տրանսպորտային միջոց

(եթե վթարի հետևանքով 2 -ից ավել մեքենա է վնասվել՝ հայտարարագրի միջոցով այլևս հարցը հնարավոր չէ լուծել)

  • Վթարի կողմերից մեկն ընդունում է իր մեղավորությունը

(մեղավորությունն ընդունած կողմն այդ փաստը հետագայում չի կարող վիճարկել)

  • Վթարի հետևանքով վնասվել է միայն տրանսպորտը

(այսինքն` մարդկանց կամ այլ անձանց գույքին վնաս չի պատճառվել)

  • Ձեր գնահատմամբ վնասի չափը ամեն դեպքում չի գերազանցելու 100.000 ՀՀ դրամը

(հակառակ դեպքում այդ գումարը գերազանցող մասի հատուցում չի տրվելու)

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital