Վարորդական վկայականի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում անձը չի համարվում տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող:

ՀՀ Ոստիկանության պետի կողմից 30 մայիսի 2016 թվականի N 1 պաշտոնական պարզաբանմամբ հստակեցվել է, ՎԻՎՕ 128 հոդվածով սահմանված տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելու, իսկ նույն հոդվածի 4-րդ մասով, ի թիվս այլ իրավախախտումների ուժը կորցրած վարորդական վկայականով տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար պատասխանատվության ենթարկելու առանձնահատկությունները. մասնավորապես հստակեցվել է, որ

1. Անձը համարվում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող, եթե նա սահմանված կարգով չի ստացել տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի վարորդական վկայական կամ սահմանված կարգով ստացել է վարորդական վկայական, սակայն օրենքով սահմանված կարգով զրկվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից եւ զրկման ժամկետը լրանալուց հետո սահմանված կարգով չի վերականգնել տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը, բացառությամբ ուսումնական վարման դեպքերի:

2. Վարորդական վկայականի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում անձը չի համարվում տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող:

 

Տուգանքի չվճարումը կարող է հանգեցնել Հայաստան մուտքի արգելքի

Եթե օտարերկրացին ՀՀ տարածքում վարում է ՀՀ-ում հաշվառում չունեցող

տրանսպորտային միջոց և թույլ է տալիս իրավախախտում

ՀՀ-ում չհաշվառված տրանսպորտային միջոցով կատարել եք իրավախախտո՞ւմ, կարծո՞ւմ եք տեսախցիկն արձանագրել է այն, բայց չե՞ք ստանում իրավախախտման վերաբերյալ կայացված վարչական ակտը: Ի՞նչ պետք է իմանան նման իրավիճակում հայտնված օտարերկրացիները. պատասխանում է փաստաբան Հասմիկ Օհնիկյանը

ՀՀ ԱԺ կողմից ընդունված ՀՀ Հարկային օրենսգիրք.

Օրենսգիրքն ուժի մեջ է մտնելու 01.01.2018թ-ից

ՀՀ Հարկային օրենսգիրք .doc ամբողջական տարբերակ

ՀՀ Հարկային օրենսգիրք .pdf ամբողջական տարբերակ

 

Ներկայացվում է նաև ՀՀ կառավարության կողմից մշակված Հարկային օրենսգրքի նախագիծը, որը հնարավոր է ներբեռնել մեր կայքից ինչպես .PDF այնպես էլ Word - .doc տարբերակով

ներբեռնել

Հարկային օրենսգրքի նախագիծ .PDF ամբողջական տարբերակ

Հարկային օրենսգրքի նախագիծ .doc ամբողջական տարբերակ

Ազգային Ժողովում փաստաթղթի կոդ Կ-991-18.04.2016-ՏՀ-010/0

Զեկուցող` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյան

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital