ilex law parcelsՔաղաքացիների կողմից Ebay , Amazon , Alibaba կամ օնլայն վաճառք իրականացնող այլ խանութներից կատարված գնումները ՀՀ տարածք տեղափոխելու (որպես անձնական օգտագործման ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելու) հետ կապված հարցերը  նախկինում կարգավորվում էր ՀՀ մաքսային օրենսգրքով (06-ը հուլիսի 2000 թ):  Հայաստանի Հանրապետության` ԵՏՄ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից (2015թ-ի հունվարի մեկից) մաքսային օրենսգիրքը ճանաչվել է ուժը կորցրած. մասնավորապես այդ հարցը ներկայումս կարգավորվում են Միության մաքսային օրենսգրքով (Պայմանագիր մաքսային միության  մաքսային օրենսգրքի մասին, ուժի մեջ է մտել 02.01.2015թ-ից),  «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով (ուժի մեջ է մտել 02.01.2015թ-ից):

Ծնողի հետ շփման կարգ սահմանելու վերաբերյալ Երեխաների իրավունքներին առնչվող ամենատարածված խնդիրը, թերեւս, երեխայից առանձին ապրող ծնողի հետ նրա անարգել շփման իրավունքի ապահովումն է: Հայաստանի Հանրապետությունը, միանալով Միավորված ազգերի կազմակերպության «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիային, ստանձնել է Կոնվենցիայով ճանաչված իրավունքների իրականացմանն ուղղված անհրաժեշտ բոլոր օրենսդրական, վարչական եւ ցանկացած այլ միջոցներ ձեռնարկելու պարտավորությունը (հոդված 4): Նույն Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է ծնողից առանձին ապրող երեխայի՝ ծնողների հետ կանոնավոր անձնական հարաբերություններ եւ ուղղակի կապեր պահպանելու իրավունքը հարգելու մասնակից պետությունների պարտավորությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա հակասում է երեխայի լավագույն շահերին:

2007 թվականի հունիսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել «Երեխայի Միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին» Հաագայի կոնվենցիան: 
Կոնվենցիայի նպատակներից մեկը միջազգային-իրավական համագործակցության միջոցով ծնողներից մեկի կողմից առանց մյուսի համաձայնության, մշտական կամ ժամանակավոր բնակության նպատակով այլ երկիր տեղափոխած երեխային հետ վերադարձնելն է:
Հաագայի կոնվենցիայի մասնակից երկրները ներկայումս 93-ն են, ինչը, այնուամենայնիվ, չի ենթադրում հիշյալ երկրների միջև իրավական համագործակցություն: 
 

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital