Հարկ վճարողները կդասակարգվեն բարձր, միջին և ցածր ռիսկայնության խմբերում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը  25 մայիսի 2017 թվականի N 570-Ն որոշմամբ սահմանել է  հարկ վճարողների՝  ըստ ռիսկային չափանիշների դասակարգման կարգը, որն ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը 25 մայիսի 2017 թ. ՍԴՈ-1371 որոշմամբ անդրադարձել է օրենսգրքի և օրենքի միջև առկա հակասություններին:

Գնման գործընթացի իրականացման հիմքում մրցակցությունն է: Որքան մրցունակ է մասնակցի առաջարկած գինը և շահավետ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող պայմանները, այնքան մեծ է մրցույթում հաղթող ճանաչվելու հավանականությունը:
Մասնակիցների՝ մրցունակ լինելու կարևորությունը պայմանավորվում է ոչ միայն գնման գործընթացներին ազգային մատակարարների կողմից օր-օրի աճող մասնակցության ցուցանիշով, այլ գնման գործընթացների միջազգային ազատականացմամբ:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital