Դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք. ՀՀ-ում ներկայացուցչի միջոցով

        Ցանկանու՞մ եք իմանալ ավելին
        

 

 

        Ուղարկել հաղորդագրություն

 

         Hlined

 

ՀՀ-ում դատվածության և հետախուզման առկայության/բացակայության (դատվածության տեղեկանք, տեղեկանք դատվածություն չունենալու մասին) մասին տեղեկանք կարելի է ստանալ ՀՀ տարածքում` ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական վարչությունից, իսկ օտարերկրյա պետություններում` ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններից և հյուպատոսական հիմնարկներից: 
Տեղեկանքի տրամադրումը ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական վարչությունում.

Կարգը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 25 նոյեմբերի 2010 թվականի N 1561-Ն որոշմամբ:

Օտարերկրյա պետություններ ներկայացնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ օտարերկրյա պետություններում` Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից ստացված տեղեկության հիման վրա:

Տեղեկանք ստանալու համար ընդունելությունը ՀՀ ԱԳՆ հյուպատոսական վարչությունը կազմակերպում է երկուշաբթի, երեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին ժամը 10.00-12.00-ին` ՀՀ ԱԳՆ վարչական շենքի Ամիրյան փողոցի կողմում գտնվող քաղաքացիների ընդունելության սրահում: 

     Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր կամ վճարման անհրաժեշտ վավերապայմանները` «Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» Հաագայի 1961թ. հոկտեմբերի 5-ի կոնվենցիայի (APOSTILLE-ի մասին) մասնակից պետության իշխանություններին ներկայացնելու դեպքում տեղեկանքը ապոստիլով հաստատելու համար: APOSTILLE-ի մասին կոնվենցիայի մասնակից պետությունների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 
 չդատվածության մասին տեղեկանքի համար պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

Դիմում

լիազորված անձի անձնագիրը (նույնականացման քարտը), լիազորագրի բնօրինակը և տեղեկանք հայցողի անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենը: Այս դեպքում լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

1. Տեղեկանքը տրամադրվում է երկլեզու` հայերեն և օտար լեզվով (անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն)` դիմողի ցանկությամբ կախված ներկայացման երկրից,

2. Տեղեկանքը տրամադրվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում,

3. Տեղեկանք հայցողի ցանկությամբ և իր հաշվին տեղեկանքը հանձնվում է փոստով՝ պատվիրված նամակով:

4. Ապոստիլով վավերացված տեղեկանք տրամադրում է միայն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Ում կողմից

 

Տալու ամսաթիվը
(
տարի, ամիս, օր)

 
 

Տրվում է ներկայացնելու ըստ պահանջի

 

այն մասին, որ

 
 

Ծնվել է

(տարի, ամիս, օր)

 

Հաշվառման հասցեն`

 
 

Հայաստանում դատապարտված չի եղել և ներկայումս հետախուզման մեջ չի գտնվում:

 

CERTIFICATE

Authority

 

Date of issսe(year/month/day)

 
 

To Whom It May Concern

 

Tհis is to certify tհat Mr./Ms.

 
 

Born on

 

(year/month/day)

 

Residing in:

 
 

Has not been convicted before and is not under investigation in Armenia at tհe moment.

       

 _____________________________________

 (պաշտոնը)

 _____________________________________

 (position)

 _____________________________________

 (անունը, ազգանունը)

 _____________________________________

 (first name, last name)

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital