-Վարձակալության պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը հանձնել գույք:- Վարձակալության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր:
-Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման:
 -Գույքի վարձակալության պայմանագիրը, որը նախատեսում է հետագայում այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցում վարձակալին , կնքվում է այդպիսի գույքի առուվաճառքի պայմանագրի համար նախատեսված ձևով:
-Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման:
Վարձակալության օբյեկտի ընտրությունից հետո, կազմվում է պայմանագրի նախագիծը, որտեղ կարող են սահմանվել ինչպես վարձատուի այնպես էլ վարձակալի իրավունքները նախատեսող դրույթներ. պայմանագրի ժամկետը, վաղաժամկետ լուծման պայմանները, վարձավճարի փոփոխության (ինդեկսացիա) կարգը երկարաժամկետ պայմանագրերի դեպքում, գույքը ենթավարձակալության հանձնելու, գույքի վերակառուցում, փոփոխություններ անելու իրավունքը, հարկային պարտավորությունները և այլն:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital