2017 թվականի ապրիլի 27-ից գնումներին վերաբերող իրավահարաբերությունները կարգավորվելու են «Գնումների մասին» նոր օրենքով: Գնումների գործընթացում իրականացվող լայնամասշտաբ բարեփոխումներն ուղղված են գործընթացն առավել թափանցիկ դարձնելուն, որին հասնելու ուղին օրենսդիրը տեսել է ներկայումս գործող գնման ընթացակարգերը պարզեցնելու և գնման ընթացակարգերը բոլոր պատվիրատուների կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպելու միջոցով:

Ո՞վ կարող է ներկայացնել բողոք.

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 286 հոդվածի համաձայն Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշումը կարող է գանգատարկվել այն անձի կողմից, որի նկատմամբ այն կայացվել է, ինչպես նաև տուժողի կողմից,  իսկ ճանապարհային երթևեկության կանոնի խախտումը տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման միջոցով ամրագրված լինելու դեպքում՝ նաև իրավախախտումը կատարած անձի կողմից:

ՀՀ Ազգային ժողովը վավերացրել է 2016 թվականի հունիսի 29-ին Երևանում ստորագրված` «Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրը, որն ուժի մեջ է մտել 2017թ-ի հունվարի 1-ից:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital