ՆԵրկայացվում է ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը

Word

PDF

Արդյո՞ք փաստաբանը պարտավոր է հիմնավորել հարցումը.

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3 կետի համաձայն (06 հունիսի 2016թ-ի դրությամբ խմբագրություն) փաստաբանն իրավունք ունի`
3) դիմելու պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց (այսուհետ` տնտեսավարող սուբյեկտներ)` իրավաբանական օգնություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր (տեղեկություններ) ստանալու պահանջով:

Նախևառաջ, ցանկալի է վերադասության կարգով վիճարկել խախտումը, որից հետո, եթե այն արդյունք չի տա, նոր դիմել դատական պաշտպանության իրավունքի իրացմանը, քանի որ վերադասության կարգով բողոքարկումն ավելի մատչելի է՝ իրականացվում է առանց որևէ վճարների կամ տուրքերի, ժամանակահատվածը, որի ընթացքում որոշում է կայացվում բարձրացված հարցի վերաբերյալ՝ խիստ տարբերվում է. եթե վարչական կարգով բողոքարկումը տևում է սովորաբար 1 ամիս, ապա դատական կարգով բողոքարկման ժամկետները գերազանցում են մեկ տարին:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital